~  moje nabídka        ~  úvod     ~ nenásilná komunikace     ~  Ivana     ~  kontakt 

~  nejbližší akce

 

Nenásilná komunikace - podpora tvé síly

28. 5. - 2. 6. 2017, Centrum Buchov

Ve spojení s tělem, v mezinárodní skupině žen, v krásném prostředí Buchova, 60 km od Prahy.

Se Susanou Rusch a Ivanou Horákovou.

 

 

Abychom mohly plnohodnotně žít, je důležité uznat a jasně vyjádřit to, na čem nám hluboce
záleží. Tento 5-denní pobyt ti poskytne příležitost objevovat možnosti své komunikace, získat
cenné informace o sobě a praktické nástroje pro každodenní život. Budeme pracovat s tělem,
emocemi, jazykem, představivostí, intuicí a systémem čaker, abychom vše podpořily a propojily.
Rozšíříme svou vnitřní kapacitu, abychom lépe zvládaly své city, dokázali jednat a vztahovat se ze
srdce. Skupinu bude tvořit 14 až 24 žen různých zemí a věku. Budeme pracovat v angličtině
a k dispozici bude překlad. Oporou na cestě nám budou principy nenásilné komunikace.

 

Tento pobytový výcvik je pro Tebe, pokud toužíš

~ načerpat výživu a inspiraci v prostředí sesterství, něhy, ženské ly i zranitelnosti

~ přijímat se a stát se více sama sebou tím, že si dovolíte projevit se i v intenzitě

~ sjednodit své myšlení, slova a činy a využít své zdroje na podporu života

~ umět jasně vyjádřovat své potřeby a činit kroky k jejich naplnění

~ věnovat dar své přítomnosti a empatie sobě a ostatním

~ tvořivě životu odpovídat, spíše než reagovat návykem